+4 021.315.91.14

Politica in domeniul calitatii

 • A invata - A progresa

 • Tehnologia este
  varful de lance pentru viitor

 • Sustinem pregatirea corespunzatoare

 • Formam echipe puternice

 • Suntem LICEUL TEHNOLOGIC Pamfil Seicaru

"Quidquid discis, tibi discis" - Orice ai invata, inveti pentru tine

“ ... O școală cu suflet ... ”

Politica in domeniul calitatii

 

Conducerea Liceului  Tehnologic PAMFIL SEICARU Ciorogarla îsi exprima angajamentul total pentru implementarea, performanta si dezvoltarea continua a sistemului calitatii în scopul de a obtine rezultate care sa raspunda si sa depaseasca asteptarile exprimate ale beneficiarilor nostri.

Pentru a realiza acestea, conducerea se angajeaza:

 •  sa asigure identificarea si satisfacerea nevoilor beneficiarilor nostri printr-un parteneriat strâns cu agentii economici si culturali;
 •  sa colaboreze cu beneficiarii pentru a defini si a asigura avantajele pe termen lung ale educatiei oferite;
 •  sa contribuie la oferirea unor produse si servicii de înalta calitate printr-o comunicare eficienta si formarea adecvata a abilitatilor profesionale;
 •  sa asigure motivarea si implicarea personalului didactic si didactic auxiliar;
 • sa asigure respectarea angajamentelor, crearea si mentinerea unei imagini   reprezentative.

Pentru personalul Liceului Tehnologic PAMFIL SEICARU, oferirea consecventa a unor servicii de calitate beneficiarilor nostri, constituie principala preocupare si responsabilitate. De aceea, crearea si implementarea procesului de asigurare a calitatii este o parte integranta a procesului de îmbunatatire continua la care se angajeaza întreaga echipa de conducere în vederea alinierii la standardele internationale în educatie.

 Obiectivele generale ale Liceului  Tehnologic PAMFIL SEICARU Ciorogarla  în domeniul calitatii sunt urmatoarele:

 • promovarea unor sisteme si mecanisme de asigurare a calitatii educatiei;
 • desfasurarea activitatii didactice pe baza îndeplinirii treptate a cerintelor standardelor de performanta;
 • asigurarea pregatirii de specialitate a elevilor;
 • asigurarea perfectionarii cadrelor didactice;
 • continuarea informatizarii procesului de învatamânt si a activitatilor derulate de
 • compartimentele operationale;
 • îmbunatatirea continua a calitatii si a managementului institutional;
 • asigurarea unui nivel de calitate conform cerintelor spatiului european.

 

 

Activitatea Comisiei 

În luna septembrie, membrii Comisiei de Evaluare a Calităţii împreună cu responsabilii comisiilor metodice şi cadre didactice din liceu au finalizat Raportul anual de evaluare internă a calităţii pentru anul scolar 2013-2014, care a fost transmis la ISJ-Ilfov. Intocmirea RAEI  s-a realizat avand ca reper prevederile standardelor de acreditare şi de evaluare periodică şi standardele de referintă.

 

Indicatorii de performantă corespunzători acestor standarde au fost evaluaţi într-o notă obiectivă, avându-se în vedere gradul de realizare al activităţilor din unitatea noastră şcolară. Ţinând cont de punctele slabe care au reieşit din raportul de autoevaluare, s-a întocmit un plan de îmbunatăţire a calităţii educaţiei pentru anul scolar 2014-2015.

Raportul a fost afişat la avizierul şcolii.

 

ADMINISTRARE SITE:

informatician Patriche-Nichita Cosmin;
ing. Grigorescu Lili-Victoria;
ing. Petrescu Luminita

CONTACT RAPID

 • Adresa:

  Str. Scolii nr 15, Ciorogarla

 • Telefon:

  +4 021.315.91.14

 • E-mail:

  contact@ltpsciorogarla.ro