+4 021.315.91.14

Proiecte in derulare

 • A invata - A progresa

 • Tehnologia este
  varful de lance pentru viitor

 • Sustinem pregatirea corespunzatoare

 • Formam echipe puternice

 • Suntem LICEUL TEHNOLOGIC Pamfil Seicaru

"Quidquid discis, tibi discis" - Orice ai invata, inveti pentru tine

“ ... O școală cu suflet ... ”

Proiecte in derulare

 

 • In perioada ianuarie-iunie  2013, sub sloganul :  " Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!", sub indrumarea prof. Marinela Fufa, echipa de elevi formata din Constantin Ana-Maria,Dragu Elisabeta si Niculae Andreea din  cls. a X-a D, au derulat un proiect de  informare a elevilor unităţii noastre şcolare si a membrilor comunităţii cu privire la aspecte mai puţin cunoscute ale istoriei locale, din perspectiva unei colecţii particulare de carte. Scopul proiectului este de sensibilizare a factorilor decizionali locali, cu privire la conservarea unor elemente interesante care fac parte din istoria locală şi naţională.

   

 • In luna  noiembrie 2012,  elevele Fologea Daniela - cls. a XI-a F, Niţa Denisa- cls. a X-a C, Paraschiv Nicoleta - cls. a XII-a E,  au fost inscrise in proiectul  “Promovarea şi stimularea performanţei şcolare pentru elevii din invaţământul preuniversitar care provin din grupuri vulnerabile”, proiect finantat din fonduri structurale.

 

 • In cadrul şcolii se  afla in derulare un proiect POSDRU numit “Temperamentul şcolarilor” avându-i ca responsabili pe d-le profesoare Enache Ruxandra, Mihaela Băciucu şi Ancuţa Socaş şi un grup de elevi de la clasele a XI-a C şi a X-a E  precum şi un proiect comunitar: “Programul de implicare civică şi dialog pentru tineri”, numit “Incă un Pas”, responsabil proiect Enache Ruxandra, la care participa 10 elevi de etnie rromă şi 10 de etnie română, proiect finanţat de Fundaţia “Romani Criss” in colaborare cu Primaria Ciorogârla. Proiectul vizează renovarea sălii de festivităţi.

 

 • Pe parcursul semestrului I s-au realizat primele contacte cu parteneri din Belgia, Franţa şi Polonia in vederea realizării unui proiect Comenius Multilateral : “The Planet in Our Hands".

 

 • Dl prof. Stoian Claudiu a derulat în cursul anului şcolar 2011-2012 proiectul Istoria de langa noi. Oameni şi amintiri din perioada comunistă, in colaborare cu Universitatea Babes- Bolyai, Facultatea de Istorie si Institutul de Istorie orală. Proiectul s-a finalizat printr-o serie de interviuri, materiale afişate la avizier şi o susţinere în faţa  unor cadre didactice universitare şi cercetători ştiinţifici: conf. dr. Ionuţ Costea, drd. Adrian Boda. Grupul de proiect coordonat de d-l profesor a fost format din elevii: Stan Ionela, Gheorghe Ana-Maria, Zaharia Veronica, Crăciun Camelia, Dragu Elisabeta, Stoian Daniela, Nicolae Andreea, Fologea Gabriela, Fologea Daniela.

 

 •  Au fost realizate la nivel de şcoală şi în parteneriat cu comunitatea locală două proiecte. Unul a vizat posibilitatea extinderii parcului comunal, celălalt reorganizarea bibliotecii publice din localitate. Proiectele  finale au fost prezentate public de către grupele de lucru formate din elevii Constantin Ana-Maria, Fologea Daniela Florentina, Nicolae Andreea-Ionela, Stoian Daniela şi Paraschiv Marius şi respectiv Zaharia Veronica, Crăciun Camelia, Arabagilă Iulian şi Badea Dănuţ Adrian  în cadrul unei activităţi desfăşurate la CCD Ilfov.

ADMINISTRARE SITE:

informatician Patriche-Nichita Cosmin;
ing. Grigorescu Lili-Victoria;
ing. Petrescu Luminita

CONTACT RAPID

 • Adresa:

  Str. Scolii nr 15, Ciorogarla

 • Telefon:

  +4 021.315.91.14

 • E-mail:

  contact@ltpsciorogarla.ro